Januari 2022

Vorig jaar zijn alle kampen gelukkig doorgegaan, binnen de toen huidige maatregelen van het RIVM. Dit is met heel veel zorgvuldigheid en overleg gegaan. Dit jaar zullen we er uiteraard weer alles aan doen om de kampen weer te laten plaatsvinden. Zoals met alles in deze tijden vragen we om jullie geduld en begrip. Wanneer er meer bekend is zullen we t.z.t. daarover informatie delen op de site.

Juni 2021

De Zomerkampen worden gehouden, onder voorwaarden van landelijke protocol, met de volgende aantekening. Eén van de maatregelen die de VJK neemt om zo veilig mogelijk op kamp te gaan is het vooraf en tijdens het kamp testen van kampers en leiding. We vragen iedereen die op kamp gaat om een negatieve testuitslag en een gezondheidscheck aan te leveren vooraf aan het kamp. Alleen zo creëren we onze eigen Kampbubbel. 

  •       Kinderen en leiding laten zich in de 24 uur voor aanvang van het kamp testen. Alleen bij een negatieve test en een ingevulde gezondheidscheck kunnen zij mee op kamp. Deze test mag een goedgekeurde sneltest zijn van dit RIVM lijstje. Klik hier.

  •       De kampdokter neemt bij iedereen een tweede sneltest af op dag 3 in het kamp. Om extra zekerheid te krijgen of er mogelijke besmettingen kunnen zijn. De goed geïnstrueerde kampdokter kiest hiervoor de meest kindvriendelijke test. 

  •       We blijven binnen het kamp alert op hygiëne, de gezondheid van iedereen en doen niet alsof corona niet bestaat; we houden ons aan de regels die het RIVM en de gemeente Ommen en gemeente Hof van Twente ons geven. Er blijft immers een risico bestaan.

     

     

  •       Bij een positieve uitslag moet de persoon (helaas) direct naar huis. Houd er rekening mee dat dit kan gebeuren en dat een kamper of leid(st)er opgehaald moet worden.

  • Besef dat we op deze manier de vrijheid hebben om samen op kamp te gaan maar dat het risico niet nul is. Blijf na het kamp 10 dagen uit de buurt van kwetsbare mensen.

Voor kampers, ouders en leiding volgt specifieke nadere informatie per brief voorafgaand aan het kamp.

 

Februari 2021

De grote teleurstelling van vorig jaar, toen we alle kampen hebben moeten afzeggen vanwege de Corona-pandemie, dreunt ook bij ons nog steeds na.

Intussen zijn we bijna een jaar verder. Wat zou het fantastisch zijn als de kampen in 2021 wel zouden kunnen doorgaan! Helaas weet niemand weet of het echt gaat gebeuren, maar, uitgaand van het beste scenario zijn we wel begonnen met de voorbereidingen, zoals het verwerken van alle inschrijvingen – en het loten waar nodig.

Bij de organisatie van de kampen zijn ook in 2021 de overheidsmaatregelen leidend. We bereiden op dit moment meerdere scenario’s voor waarbij we rekening houden met de mogelijke Coronamaatregelen die in de zomer van kracht kunnen zijn. Het kan zijn dat een kamp ingekort wordt of dat de groepsgrootte aangepast moet worden. Alles hangt natuurlijk af van hoe de situatie in Nederland zich de komende maanden gaat ontwikkelen. We gaan ervan uit dat we in juni op deze plek kunnen melden hoe de VJK-kampen eruit zullen.

Mochten we eerder nieuws hebben dan verschijnt er natuurlijk eerder een bericht op de site.


___________________

Update 16 juni 2020 

Binnen de VJK heeft in de laatste weken veel overleg plaats gevonden, ook met organisaties buiten de VJK – bijvoorbeeld Steunpunt Kindervakanties, de initiatiefnemer van het Zomerkampprotocol.

 

Het besluit is er, maar het is niet leuk: dit jaar worden er geen VJK-zomerkampen georganiseerd.

 

Het besluit van het VJK bestuur wordt gedragen door alle VJK-vrijwilligers die hebben geprobeerd de kampen door te laten gaan. Bij de besluitvorming hebben steeds twee voorwaarden centraal gestaan:

1) Het naleven van de overheidsregels (het Zomerkampprotocol).

2) De kampse VJK sfeer moeten we kunnen blijven bieden aan de kampers.

Het is ons duidelijk geworden dat het Zomerkampprotocol dat de Minister van VWS op 11 juni jl. heeft goedgekeurd, te weinig ruimte biedt om aan beide voorwaarden te voldoen. Het gaat hier om oa de hygiëne-maatregelen, de verplichte 1.5m afstand (voor leiding onderling en ten opzichte van kampers en voor een deel van de kampers ook onderling) en dat er niet gezongen mag worden, maar vooral om het totaal van maatregelen in combinatie met een leuk, goed en veilig kamp voor zowel leiding als kinderen.

We hebben gezien dat iedere organisatie zijn eigen afwegingen maakt. Voor VJK hebben de afwegingen helaas ertoe geleid dat de zomerkampen dit jaar niet doorgaan.

Dit is een enorme teleurstelling en geen leuk bericht en wij hadden juist in deze tijd gehoopt op een andere boodschap. Maar ook nu geldt nog steeds wat morgen zal zijn, ontkiemt al in de hoop van nu: we zien elkaar in de volgende VJK-zomer!

Update 30 mei 2020

Wat hopen we dat kampers en leiding deze zomer in een heksenkring kunnen zitten. Of die heksenkring kleiner is en de stammen bijvoorbeeld verder uit elkaar liggen, dat weten we nog niet.

We zijn aangesloten bij een collectief van jeugdorganisaties om gezamenlijk (politieke) aandacht te vragen voor het belang van de zomerkampen en de onduidelijkheid waarmee we op dit moment te maken hebben. Er is op dit moment goed overleg gaande met het ministerie en diverse instanties om te bekijken wat er wél mogelijk is. 

De belangrijkste vraag is hierbij of tijdens een kamp de anderhalve meter afstand tussen deelnemers onderling en de leiding gehandhaafd moet blijven.

Deze week is door de samenwerkende organisaties in goed overleg met de instanties een conceptprotocol opgesteld om richting te geven aan het verantwoord en veilig kunnen organiseren van een kamp.

Het streven is dat dit op korte termijn in het OMT besproken kan worden, waarna er in de week van 8 juni duidelijkheid gegeven wordt aan de zomerperiode. En dus ook voor de zomerkampen. Deze komende week gebruiken wij om te inventariseren wat dit alles voor de VJK betekent.

Het protocol voor de zomerkampen in 2020 heeft als vertrekpunt het belang van kinderen en jongeren. Natuurlijk betekent op kamp gaan volgens een protocol dat er beperkingen zijn. Deze zomer wordt anders dan iedereen gewend is. Maar het biedt ook kansen om tóch samen op kamp te gaan.29 april 2020

We vinden het nog te vroeg om een besluit te nemen over de zomerkampen. De huidige maatregelen, die de rijksoverheid heeft afgegeven, gelden tot en met 19 mei2020. We hopen uiteraard dat er daarna een versoepeling van de maatregelen gaat plaats vinden. Bovendien willen we de komende periode gebruiken om alternatieven voor een VJK-zomer te onderzoeken.

Voor zowel leiding als voor de kinderen is het dus nog even afwachten. Begin juni zullen we een besluit nemen over het of niet kunnen doorgaan van de kampen. We zullen ouders van kampers hierover infomeren en het besluit ook op de website publiceren.

We blijven in de tussentijd de ontwikkelingen nauw volgen en staan in direct contact met de gemeentes waar de kampterreinen zich bevinden. Dat contact en het beleid van de overheid zijn leidend. We zullen ons blijven inzetten om gezamenlijk te kijken of er een VJK-zomer voor kinderen mogelijk is dit jaar, in wat voor een vorm en waar dan ook.

Vragen?


1 april 2020

De maatregelen die de overheid stelt om de coronacrisis te beteugelen vinden ook zijn weerslag in de VJK. We vinden het onverantwoord om de Lentekampen, die plaats zouden vinden in Bladel en Apeldoorn van 21 t/m 24 mei 2020, door te laten gaan en zien ons genoodzaakt beide kampen af te gelasten. We vinden dat heel jammer, want we weten dat zowel leiding als kampers zich hier enorm op hadden verheugd. Dit is een uitzonderlijke situatie. Alle ouders, kinderen en leiding hebben inmiddels een bericht gekregen.

Vragen over het Lentekamp of de brief die alle ouders/Lentekampkinderen hebben gekregen? Mail lentekamp@vjkkampen.nl
25 maart 2020

Op dit moment is Nederland in de greep van het Corona-virus, niemand weet of de situatie over een maand of in de zomer anders is. We weten dus ook niet of de VJK kampen dit jaar door zullen gaan, we hopen het wel heel erg! Houd de website in de gaten. We zullen de informatie hier op de site regelmatig vernieuwen.

Vragen?