De VJK heeft een archief dat is opgeslagen in Stadsarchief Rotterdam. Als je documenten, brieven, ansichtkaarten, foto’s of andere VJK-gerelateerde memorabilia hebt, zijn wij geïnteresseerd hiervan een goede scan te ontvangen. Ook het object of originele document is zeer welkom. De stichting zorgt ervoor dat het netjes wordt gescand, gedocumenteerd en opgeslagen. Zo mogelijk hangen we het origineel of een kopie op in de boerderij, waar we een kleine permanente VJK-tentoonstelling hebben.
Als je ook iets voor het VJK-archief hebt, kun je contact opnemen met Lara Koole en/of Helbertijn Krudop, klik hier.

Publicaties
Een enkele maal neemt de Stichting tot Steun het initiatief om, op basis van artikelen en documenten uit het VJK-archief, de geschiedenis van de VJK vast te leggen. Zo zijn diverse publicaties tot stand gekomen. Een aantal* daarvan is nog steeds beschikbaar. Van Hoort in ’t cort verklaren’ (2007) verschijnt in 2017 een tweede druk.

In 2007 verscheen H.G. Hamaker, Hoort in ‘t cort verclaren, de geschiedenis van de Vrije Jeugdkerk en de Vrije Jeugdkerkkampen van 1918 tot 2007. Eerder gaf de stichting twee herinneringsboekjes uit: in 1982 Verzamelen!: zestig jaar Vrije Jeugdkerk Kampen* en in 1997 Een struik vol wilde rozen: vijfenzeventig jaar VJK Kampen*. In 2002 verscheen het fotoboek Verstilde beweging: beeldimpressies uit 80 jaar VJK-kampen* en in 2012 de dvd De VJK in woord en beeld* met impressies van oude filmopnames, aangevuld met interviews van oudkampers uit verschillende generaties.
Oude jaargangen van Het Grote Blad, dat op het ogenblik vijf keer per jaar verschijnt, zijn in een tiental albums ingebonden. Deze staan ter inzage in de boerderij.