De Stichting tot Steun ondersteunt de VJK zo nodig op financieel gebied. In de praktijk is het soms noodzakelijk bij te springen bij het onderhoud van de kampterreinen, het bos, de boerderij en de bijgebouwen. In de laatste jaren zijn enkele grote projecten gerealiseerd, zoals een nieuw dak op de boerderij, de varkensschuur en de kapschuur, een nieuwe keuken en nieuw sanitair. Ook het bos heeft de laatste jaren extra onderhoud gehad. In vroeger jaren dekten enkele grotere donateurs de kosten, maar tegenwoordig blijkt juist dat een groter aantal donateurs kleinere bedragen schenkt. In beide gevallen zijn we blij met iedere steun die we kunnen krijgen.

Je kunt op verschillende manieren donateur worden van de Stichting tot Steun:


• Door een bedrag over te maken op NL 23 INGB 0000 335614 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting tot Steun aan de VJK te ’s Gravenhage met duidelijke vermelding van je naam en adres.

• Door een volmacht voor automatische incasso in te vullen, te ondertekenen en op te sturen, zie hier.

• Door het aangaan van een overeenkomst voor een periodieke schenking, zie hier. De Stichting tot Steun is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat periodieke schenkingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Met je bijdrage help je samen met de Stichting tot Steun onze unieke, maar kostbare VJK-locatie voor komende generaties te behouden. Behalve de Nieuwsbrief en een enkel e-mailbericht ontvang je iedere twee jaar een uitnodiging voor de donateursdag. Zo blijf je op de hoogte van activiteiten van de stichting en de actuele stand van zaken van de financiën.

Meer informatie over de verschillende vormen van doneren en de financiën van de Stichting tot Steun bij: Jan Jaap Hangelbroek, klik hier.