Vrije Jeugdkerk en -kampen

De letters VJK staan voor Vrije Jeugdkerk en -kampen. Sinds de oprichting in de jaren twintig is de VJK uitgegroeid tot een goed lopende organisatie waar kinderen vanaf acht jaar kunnen deelnemen aan de Vertelkring in Rotterdam en Amsterdam, de Lentekampen en – vanaf 11 jaar – de Zomerkampen in Overijssel.

De Vrije Jeugdkerk is het oudste onderdeel van de VJK. Kort na de Eerste Wereldoorlog vroeg een aantal ouders – met de recente gebeurtenissen nog vers in het geheugen – zich af wat zij hun kinderen zouden kunnen meegeven aan geestelijke bagage opdat zoiets verschrikkelijks nooit meer zou gebeuren. Zij verzochten de jonge dominee A.M. van de Laar Krafft deze taak op zich te nemen. Zo ontstonden de wekelijkse jeugdkerkdiensten in Rotterdam, de tegenwoordige Vertelkring. Hierbij werden de kinderen vertrouwd gemaakt met de oude verhalen uit de bijbel en zorgden muziek en toneel (o.a. het Kerstspel) voor creativiteit.

De organisatie

De stichting VJK bestaat uit drie afdelingen:
1. Vrije Jeugdkerk: Vertelkringen
2. De VJK kampen: Zomerkampen en Lentekampen
3. Het Vrije Jeugdkerk- en Kampblad (‘Het Grote Blad’)

Na enige jaren werden deze wekelijkse bijeenkomsten uitgebreid met kamperen in de natuur en ontstonden de zomerkampen, waarbij naast sportiviteit ook verhalen, muziek en toneel het programma bepaalden. Weldra waren kinderen uit het hele land welkom. Na enkele omzwervingen belandden de zomerkampen eind jaren vijftig op een eigen terrein aan de Overijsselse Vecht. Daar groeiden zij uit tot de kampen van vandaag: aangepast aan de huidige tijd, maar met behoud van de unieke sfeer die de kampen al jaren kenmerkt.

Hoewel de oorspronkelijke, vrijzinnig christelijke grondslag nooit uit het oog is verloren, staat de VJK tegenwoordig vooral synoniem voor een leuke manier van omgaan met leeftijdgenoten tijdens de vakantie, onder bijzondere omstandigheden, in de niet alledaagse omgeving van het kampterrein. De VJK is niet aangesloten bij een kerkgenootschap; iedereen, kerkelijk of niet kerkelijk, is welkom.