Het Vrije Jeugdkerk- en Kampblad

Vijf keer per jaar verschijnt het Grote Blad. Dit is een officieel orgaan van de VJK. Het Grote Blad is bedoeld voor alle VJK-ers: kampkinderen, ouders, leiding en reünisten. Al deze groepen komen in het blad aan het woord in de vorm van verhalen, gedichten, tekeningen en foto’s. Ieder blad heeft zijn eigen zwaartepunt: de eerste editie na de zomer staat vol met verslagen over de zomer- en lentekampen. In nummer twee is te lezen hoe het de kampers en leiding op de herfstreünies is vergaan. Nummer drie legt verslag van de grote kerstviering terwijl het vierde blad aankondigt wie er allemaal mee gaan op de Lentekampen. In het laatste blad, nummer vijf, komen de zomerkampen aan bod. Er zijn aankondigingen te zien van alle verschillende kampen, speciaal ontworpen door de desbetreffende HL, en je leest de namen en adressen van alle kampers en leiding die mee gaan.

In het Grote Blad is altijd ruimte voor bijdragen van VJK-ers. Schroom niet om in de pen te klimmen als die behoefte ontstaat. Daarnaast zijn ook rouw-, trouw-, verhuis- of geboortekaarten meer dan welkom.

Abonnee worden

U kunt zich abonneren door een e-mail te sturen aan grotebladadmin@vjkkampen.nl met uw naam, adres, bankrekeningnummer en uw akkoord met jaarlijkse automatische incasso van het abonnementsgeld. Ook kunt u het formulier dat in de kaft van het Grote Blad zit invullen en opsturen naar het op het formulier vermelde adres. U kunt te allen tijde uw abonnement weer per e-mail opzeggen. Het abonnement loopt dan af na het laatste nummer van de lopende jaargang.

Kosten

Abonnement binnenland: € 17,- (alléén automatische incasso mogelijk)
Abonnement buitenland: € 20,-

Adreswijzigingen

Bij verhuizing graag de wijziging doorgeven via het algemene verhuisformulier (klik hier), dan wordt de wijziging meteen aan alle onderdelen van de VJK doorgegeven.

Kopij

Bijdragen van iedere VJK-er zijn welkom!

De kopijdata:
blad 1: begin september
blad 2: half oktober
blad 3: begin januari
blad 4: half maart
blad 5: begin mei

Kopij sturen naar Dinah Kohnstamm, dinah@kohnstamm.nl.

Redactie

Dinah Kohnstamm, hoofdredacteur
Eline van Apeldoorn
Eline Sistermans
Anna Stork
Anne Claire Henry
Gilles van Asseldonk
Hugo Spanjaard
Melle Haak
Wouter Boekelman
Christine Daniels

De administratie Vrije Jeugdkerk- en Kampblad is te bereiken via grotebladadmin@vjkkampen.nl.