100 jaar VJK:

dat vieren we met z’n allen!

voor meer info: 100jaar.vjkkampen.nl

Najaar 1918 Rotterdam: een huiskamer vult zich met jonge ouders. Het zijn roerige tijden in Europa. Vluchtelingen komen en gaan, oorlog dreigt voortdurend. In Nederland is de pacificatie net ingezet, waarmee de schoolstrijd is beëindigd. Maar de verzuiling tussen verschillende levensbeschouwingen blijft. De jonge ouders willen hun kinderen de verhalen uit de Bijbel op een manier meegeven die losstaat van de kerken van dat moment, om in die roerige tijden vrije geesten te ontwikkelen. Zij komen in contact met een jonge dominee. Hij praat bevlogen over een kinderkerk en jeugdkerkdiensten. Na een ‘proefdienst’ op 9 december mag hij op 16 december 1918 een volwaardige dienst leiden. De Vrije Jeugdkerk is geboren.

Najaar 2018: vluchtelingen komen en gaan nog steeds, en oorlog blijft de wereld bedreigen. Nog steeds bedenken jonge ouders met elkaar dat het belangrijk is hun kinderen een vrij geestelijk leven mee te geven. Het benoemen van God vinden ze lastig, maar ze vinden het belangrijk hun kinderen de kracht van de bijbelverhalen als basis mee te geven. Praktisch dezelfde huiskamers als 100 jaar geleden vullen zich met jonge kinderen en hun ouders voor vertelkringen. In de zomer trekken die kinderen een paar jaar later naar Stegeren om samen met leiding op een stuk weiland de magie van VJK te beleven. Ver weg van de digitale wereld, in de natuur, met muziek, verhalen en humor, daar ontstaat steeds weer iets onbeschrijfelijks.

Zo ging het en zo gaat het, al zoveel jaren lang.

100 jaar VJK, het klinkt vanzelfsprekend. Net zo vanzelfsprekend als een bord pap in een heksenkring, het stiltestukje tijdens een vertelkring, het hijsen van de vlag of een dienst op de hei. Natúúrlijk bestaan we 100 jaar. Maar, zo vanzelfsprekend is het niet en daarom gaan we groots stilstaan bij dit belangrijke moment. Gaan we terugblikken op die bijzondere 100 jaar en kijken we tegelijkertijd ook vooruit: hoe dragen we de VJK haar volgende eeuw in?

Namens beide stichtingen hebben we een Hoofdleider en Hoofdleidster gevraagd de organisatie van deze viering op zich te nemen. Zij hebben inmiddels versterking gevonden van KC’s en Hoffen. De komende tijd zullen we van dit enthousiaste team horen hoe ons eeuwfeest eruit gaat zien:

HL: Gijs Stork en Renet Korthals Altes

KC: Clariet Vriesendorp en Thijs Gerbrandy

Hof: Ariane de Ranitz en Arnoud van Sisseren

Twee data kan iedereen die zich, op welke manier dan ook, met de VJK verbonden voelt in ieder geval vast noteren:

Zaterdag 15 december 2018: Kerstviering 100 jaar VJK in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam

Zondag 26 mei 2019: Viering 100 jaar VJK.

100jaar.vjkkampen.nl