Loten

Het komt vaak voor dat het aantal aanmeldingen voor een kamp groter is dan het aantal beschikbare plekken in een kamp. Als dat gebeurt moeten we loten. We loten via de computer. Alleen aanmeldingen die zijn ontvangen binnen de inschrijvingstermijn (1-31 januari van elk jaar) loten mee. Te laat ingeschreven kampers worden in volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst.

Soms komen er onverwacht veel plaatsen vrij in een kamp, maar het komt ook voor dat er niemand afzegt. Het secretariaat kan geen inschatting geven van de kans die een kind op de wachtlijst maakt om mee te gaan.

Voor de zomerkampen die niet vol zijn, kunnen kinderen zich ook na 31 januari opgeven, soms zelfs tot op de dag dat het kamp begint. Aarzel daarom niet om over mogelijke open plaatsen contact op te nemen met het secretariaat zomerkampen. Bij de kampdata staat in welke kampen nog plaats is.

Als iemand is uitgeloot en ook niet is na-geplaatst vanaf de wachtlijst, proberen we het jaar daarna diegene te plaatsen. Meestal lukt dat, maar we kunnen niet garanderen dat dat altijd zal kunnen. Het hangt af van het totale aantal aanmeldingen voor een kamp.

Opgave

Een volledige opgave bestaat uit het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier en de daarbij behorende eenmalige machtiging tot het innen van het kampgeld, of het overmaken van het kampgeld.

Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld uiterlijk 31 januari verstuurd zijn. U krijgt dan binnen een uur een bevestigingsmail van de inschrijving, en – als u hebt gekozen voor een eenmalige machtiging – een bevestiging van de machtiging. Pas als u beiden hebt ontvangen en de machtiging hebt bevestigd, is de inschrijving afgerond.

NB. Het is niet mogelijk kinderen later te brengen of voortijdig uit het kamp op te halen! Vanwege de vakantiespreiding begint het eerste kamp helaas tijdens de laatste (veelal lesvrije) schoolweek van een vakantieregio. Deze regio verandert iedere twee jaar; in 2024 is het regio Zuid. Als uw kind in deze regio naar school gaat, kunt u uw kind voor het eerste kamp inschrijven, en als hij/zij wordt ingeloot, voor 15 maart vrij vragen bij de school. Bij het secretariaat zomerkampen kunt u een brief van de Stichting VJK aanvragen die dit verzoek ondersteunt. Als de school geen vrij geeft, kunt u de inschrijving van uw kind tot 1 april kosteloos terugtrekken. Na die datum gelden de normale restitutieregels.

Bijzondere informatie

Het is voor de leiding van een kamp van groot belang dat u bijzondere informatie doorgeeft. Zij dragen acht of tien dagen de verantwoordelijkheid voor uw kind en doen hun uiterste best om hem of haar een fijn kamp te bezorgen; dat kan alleen als zij goed zijn voorbereid.

Bijzonderheden over uw kind (zoals dieet, allergie, heimwee, medicijngebruik of bijzondere huiselijke omstandigheden) die belangrijk zijn voor de leiding kunt u invullen op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier wordt ontvangen door het secretariaat zomerkampen. Het secretariaat bespreekt de bijzondere informatie met de hoofdleider of -leidster van het kamp, die per geval een inschatting maakt wie er verder op de hoogte gebracht moet worden. In veel gevallen zal dat alleen de tentleider of -leidster van uw kind zijn. Alle informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Als u bijzonderheden van uw kind liever niet op het inschrijfformulier schrijft, geeft u dan alstublieft op het formulier aan dat u door het secretariaat gebeld wil worden of dat u zult mailen.

Kampgeld

  • Elfjarigenkamp € 285,-
  • Tweede kamp: € 310,-
  • Eerste en derde kamp: € 340,-

Het kampgeld voor het eerste, tweede en derde kamp is inclusief fietshuur a € 25,-

Reductie of betaling in twee termijnen is mogelijk indien de hoogte van het kampgeld een werkelijk bezwaar vormt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat zomerkampen.

Het kampgeld voor het eerste, tweede en derde kamp is inclusief fietshuur.
Het kampgeld wordt pas geïnd na definitieve plaatsing van uw kind.

Restitutieregels

Indien uw kind zijn of haar plaatsing opgeeft, dan kunnen wij niet in alle gevallen het kampgeld vergoeden. Houdt u de volgende richtlijnen goed in de gaten:

  • Bij afzegging voor 1 april wordt het volledige kampgeld gerestitueerd.
  • Bij afzegging tussen 1 april en 31 mei wordt 50% van het kampgeld gerestitueerd.
  • Bij afzegging vanaf 1 juni wordt het kampgeld niet gerestitueerd.

NB. Gewijzigde vakantieplannen of het geen vrij kunnen krijgen van school zijn geen reden voor het maken van een uitzondering op deze regels.

Klik hier om je direct op te geven! (Kinderen die zijn ingeschreven na 31 januari zullen niet meedoen aan een eventuele loting. Zij worden automatisch op de wachtlijst geplaatst).