Medische kosten en verzekeringen

Medische kosten zijn voor eigen rekening. Uw kind wordt geacht verzekerd te zijn voor specialistenhulp en ziekenhuiskosten evenals voor wettelijke aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor de kampreünies.

Begin van het kamp

Het eerste, tweede en derde kamp beginnen op het station van Ommen. Vanaf het station vertrekken de kamp(st)ers met z’n allen op de fiets naar het kampterrein. Een fiets kan hij/zij zelf meenemen of huren in Ommen.
Het elfjarigenkamp begint op het station van Deventer. Van daaruit vertrekt het kamp per bus naar het terrein.
Het is wel zo leuk om met de trein te komen.

Informatie

Alle ouders van deelnemers van de zomerkampen ontvangen in juni een mail met gedetailleerde informatie over het kamp, het huren van een fiets, een paklijst et cetera.

Het Grote Blad

In juni krijgen alle deelnemers aan de zomerkampen Het Grote Blad met daarin de namen en adressen van alle kampers en leiding. Meer over Het Grote Blad.

Kampreünies

Voor de Zomerkampen organiseert de VJK in oktober de kampreünies. Een goede gelegenheid om met medekampers en leiding herinneringen op te halen over de afgelopen zomer. De reünies duren een dag en worden per kamp gehouden. Meer over de kampreünies.

Vragen

Met verdere vragen kunt u zich wenden tot het Secretariaat Zomerkampen, klik hier voor de contactgegevens.