Een echt kamp in het klein

In het weekend van Hemelvaart organiseert de VJK de Lentekampen: een echt kamp in het klein met spelen in het bos, toneel, veel zingen en ‘s avonds in een kring een verhaal. Gedurende vier dagen en drie nachten logeren de kinderen in een boerderij te midden van bos en hei. De kampen worden geleid door dezelfde leiders die ook de zomerkampen leiden.

Begin en einde van het kamp

Het is niet mogelijk kinderen later te brengen of voortijdig uit het kamp op te halen.

Data Lentekampen 2024

KampLeeftijdsgrensWanneerStatus
Lentekamp1-10-2013 t/m 31-12-2015donderdag 9 mei
t/m zondag 12 mei 2024
Inschrijving:
1 t/m 31 januari 2024

Opgave

Een volledige opgave bestaat uit het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier en de daarbij behorende eenmalige machtiging tot het innen van het kampgeld. Het formulier moet volledig ingevuld uiterlijk 31 januari verstuurd zijn. U krijgt dan binnen een uur een bevestigingsmail van de inschrijving, en – als u hebt gekozen voor een eenmalige machtiging – een bevestiging van de machtiging. Pas als u beiden hebt ontvangen en de machtiging hebt bevestigd, is de inschrijving afgerond. Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat Lentekampen: lentekamp@vjkkampen.nl.

Het inschrijfformulier is vanaf 1 januari 2024 op deze pagina te vinden.

Het kampgeld

Het kampgeld bedraagt € 175,- en wordt pas geïnd na definitieve plaatsing van uw kind.
Reductie of betaling in twee termijnen is mogelijk indien de hoogte van het kampgeld een werkelijk bezwaar vormt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat Lentekampen.

Overmaken van het kampgeld kan naar NL98 TRIO 0254 6402 49 ten name van Stg Vrije Jeugdkerk, graag o.v.v. de naam van het kind en het kamp waar hij/ zij naartoe gaat.

Restitutie

Indien u na 1 maart afzegt, brengen wij € 25 administratiekosten in rekening. Na 1 april wordt het kampgeld minus € 25 alleen gerestitueerd in geval van ziekte of bijzondere omstandigheden. Gewijzigde vakantieplannen vallen hier uitdrukkelijk niet onder.

Loten

In het geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, zal er moeten worden geloot. Alleen volledige opgaven die vóór 1 februari (dus uiterlijk 31 januari) bij het secretariaat binnen zijn, loten mee. Eind februari krijgt iedereen schriftelijk bericht over plaatsing. Kinderen die zijn uitgeloot, komen op een wachtlijst.
NB. Te laat ingeschreven kampers worden in volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst!

Medische kosten en verzekeringen

Medische kosten zijn voor eigen rekening. Uw kind wordt geacht verzekerd te zijn voor specialistenhulp en ziekenhuiskosten evenals voor wettelijke aansprakelijkheid.

Bijzondere informatie

Bijzonderheden over uw kind (zoals dieet, allergie, heimwee of medicijngebruik en bijzondere (huiselijke) omstandigheden) die belangrijk zijn voor de (hoofd)leiding kunt (moet) u invullen op het inschrijfformulier. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Vragen

Met verdere vragen kunt u zich wenden tot het Secretariaat Lentekampen:
Meta en Willem Enklaar

lentekamp@vjkkampen.nl