De Stichting tot Steun aan de VJK is een zelfstandige stichting die verschillende taken heeft:
• het bijhouden van de adreslijst van oudkampers; het organiseren van activiteiten (zoals reüniekamp en seniorendag)
• het administreren van en contact onderhouden met donateurs; het organiseren van de donateursdag
• het beheer van boerderij ’n Oeverdinck en de kampterreinen als belangrijke centrale plek voor de VJK; de verhuur van de boerderij
• het onderhouden van contacten met buren, lokale overheden en natuurorganisaties
• het beheer van het VJK-archief
• het zo nodig ondersteunen van de Stichting VJK.

Nieuwsbrief
De Stichting tot Steun houdt oudkampers, donateurs van de stichting en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten door een jaarlijkse Nieuwsbrief, stukjes in Het Grote Blad en berichten per e-mail.
Lees hier de meest actuele Nieuwsbrief van de Stichting tot Steun aan de VJK.

Meer informatie over de Stichting tot Steun bij: Isabeth Mijnarends, klik hier.