Op en om het kampterrein van VJK zitten teken. Teken zijn kleine spinachtige beestjes en zijn zelf onschuldige dieren. Helaas kunnen teken een bacterie met zich meedragen die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. De kans dat je Lyme krijgt na een tekenbeet in Nederland is heel klein, maar op VJK hebben we een aantal manieren om te zorgen dat we het risico tot een minimum beperken:
1. Tekenbeet voorkomen

  • Als de temperatuur dit toelaat, voorkomen we een tekenbeet door bedekkende kleren en dichte schoenen te dragen in hoog gras en in het bos.
  • Als bedekkende kleren niet haalbaar zijn, gebruiken we DEET 50% op armen en benen.

2. Direct verwijderen

  • We controleren allemaal tenminste één keer per dag op teken zodat we ze binnen 24 uur kunnen verwijderen en de kans op besmetting verwaarloosbaar is. Kampers worden gestimuleerd altijd oplettend te zijn en zijn gedurende de dag vaker in de gelegenheid om zichzelf te checken.
  • Elke leider kan direct de teek verwijderen op de juiste manier.
  • Kampers houden zelf tekenbeten bij met datum en plaatsaanduiding.

3. Behandelen

  • Bij het vermoeden dat een teek langer dan 24 uur vastgebeten heeft gezeten, overleggen we met de huisarts. Als antibiotica wordt voorgeschreven nemen we ook contact op met de ouders van de kamper.
  • Bij rode kring/blauwe plekken ter plaatse van een tekenbeet of een typische rode kring (bull’s eye) ergens op de huid gaan we direct naar de huisarts en nemen we ook contact op met de ouders van de kamper. Deze symptomen kunnen ook tot drie maanden na de tekenbeet verschijnen, dus het is belangrijk hier ook alert op te zijn na afloop van het kamp.

Deze richtlijnen zijn opgesteld door twee artsen met informatie van huisartsen en het RIVM.