De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is de bestaande contacten met buren, lokale overheden en natuurorganisaties aan te halen en te verbreden. Ontwikkelingen in de nabije omgeving, zoals nieuwe buren, de verkoop van grond, veranderingen van bestemmingsplannen, bescherming van het natuurgebied en de versterking van de natuurlijke waarden van Vecht en Vechtdal, zouden op den duur van invloed kunnen zijn op de organisatie van de kampen. Dit heeft ertoe geleid dat twee deskundige oudkampers zich zullen inzetten om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en zo nodig contact op te nemen met de desbetreffende persoon of organisatie. De Stichting tot Steun en Stichting VJK werken hierbij nauw samen.
Meer informatie hierover bij: Noor de Boer, klik hier.