De Stichting tot Steun aan de VJK is eigenaar en beheerder van de kampterreinen en boerderij ‘n Oeverdinck in Stegeren, de plek die al bijna vijftig jaar onmisbaar is voor de zomerkampen. Op de deel van de boerderij wordt het kampmateriaal bewaard. Het woonhuisgedeelte wordt tijdens weekends en vakanties verhuurd.
Alles over de verhuur van de boerderij.

De Stichting tot Steun onderhoudt de contacten met oudkampers, onder andere door elke vijf jaar een reüniekamp te organiseren, elke twee jaar een donateursdag en met enige regelmaat een ‘seniorendag’. Zij beheert het archief en maakte de verschijning mogelijk van ‘Hoort in ‘t Cort verclaren’, een boek over de geschiedenis van de VJK vanaf de oprichting in 1918 tot 2007. In 2012 verscheen een DVD met opnames door vele jaren heen en interviews. Ook is gezorgd voor een geheel complete serie Kampbladen vanaf 1946, ingebonden in tien fraaie banden. Deze serie staat ter inzage in de boekenkast van de boerderij.

Iedereen kan donateur van deze Stichting worden door een bedrag over te maken op NL 23 INGB 0000 335614 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. de Stichting tot Steun aan de VJK te ‘s Gravenhage. Je ontvangt dan jaarlijks de Nieuwsbrief en iedere twee jaar een uitnodiging voor de donateursdag. De Stichting tot Steun is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom vallen giften onder de aftrekbare schenkingen voor de Inkomstenbelasting. Jaarlijkse giften liefst via automatische incasso, zie  PDF-bestand. Het is ook mogelijk een periodieke schenking te doen, voor meer informatie zie: PDF-bestand.

Met je bijdrage help je de Stichting tot Steun aan de VJK haar taken uit te voeren en de unieke, maar kostbare VJK-locatie veilig te stellen.

NIEUWSBRIEF 2016
Lees hier de meest actuele nieuwsbrief van de Stichting tot Steun met een paar belangrijke mededelingen.

Steun

De Stichting tot Steun aan de VJK heeft volgens haar statuten als doel: het verlenen van materiële en immateriële steun aan de VJK. In de praktijk betekent dit dat het beleid erop is gericht om:

1. de boerderij te blijven verhuren;
2. de terreinen en de boerderij ook op lange termijn voor de VJK te behouden;
3. de Stichting VJK te steunen;
4. contacten tussen de VJK en oudkampers te verzorgen.

Meer informatie over de Stichting tot Steun bij: Isabeth Mijnarends, mijnarends@xs4all.nl.

De Boerderijcommissie

De Boerderijcommissie voert het werk uit dat voortkomt uit de doelstelling van de Stichting tot Steun om de kampterreinen en de boerderij te beheren en ook op de lange termijn te behouden.
Beheer van de kampterreinen betekent het onderhoud van het gras (zaaien, mesten, maaien), en het bos (snoeien, kappen, bijplanten) en aan paden en wegen
Het beheer van de boerderij en de schuren varieert van kleine karweitjes (lampen vervangen, schoorsteen vegen) tot grotere klussen (schilderwerk binnen en buiten, lekkages verhelpen) en nóg grotere klussen (onderhoud aan het dak, aanschaf van een nieuwe cv-installatie). Omdat het woonhuis van de boerderij intensief wordt verhuurd (alles over de verhuur) moet dat wekelijks worden schoongemaakt. Gelukkig helpt de familie Dunnewind, onze oud-buren in Stegeren, daarbij.

Meer informatie over de Boerderijcie bij: Cornelie Peeck (boerderijcie@vjkkampen.nl).